ทุกวันนี้วัยเด็กกำลังสูญหายไปจากชีวิตเด็กมากขึ้นและเร็วขึ้นทุกทีในยุคสมัยที่เทคโนโลยี่และความก้าวหน้าทางวัตถุรุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว  วิถีชีวิตของผู้คนในสังคมยุคใหม่กลับไม่เอื้ออำนวยต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการอย่างเหมาะสมของเด็ก

            ในขณะที่ใครต่อใครรีบเร่งแข่งกันก้าวตามกระแสสังคมโดยไม่ทันคิดอะไรมาก  ยังมีพ่อแม่บางรายที่รู้สึกไม่สบายใจกับการที่ลูกจะต้องคร่ำเคร่งกับชีวิตที่ถูกเคี่ยวกรำตั้งแต่เล็ก  ไม่ได้ตั้งความหวังว่าโตขึ้นลูกจะต้องสอบแข่งขันให้ได้คะแนนสูงๆ เรียนสาขาซึ่งใครๆแย่งกันเข้า และมีอาชีพที่ทำรายได้งาม  ทว่าให้ความสำคัญกับการที่ลูกจะเติบโตขึ้นเป็นคนเต็มคน ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคที่ขวางกั้น และสามารถเผชิญกับความท้าทายของชีวิตได้ด้วยความรับผิดชอบมากกว่า  ในฐานะปัจจัยที่จะช่วยให้ลูกสามารถก้าวไปตามเส้นทางชีวิตของตนเองได้อย่างมีความหมาย

          เพื่อให้ทางเลือกแก่พ่อแม่เหล่านี้  ปัญโญทัยจึงนำระบบการศึกษาแนว วอลดอร์ฟมาใช้สำหรับเด็กในประเทศ ไทย  เพื่อเสนอโอกาสให้เด็กๆ ได้ใช้ชีวิตวัยเด็กอย่างเด็ก  เบ่งบานไปตามขั้นตอนอย่างเป็นธรรมชาติ  พร้อมทั้งพัฒนาไปอย่างรอบด้านและสมดุล  เพื่อให้เขาเติบโตขึ้นโดยมีคุณสมบัติที่ดีที่สุดของความเป็นมนุษย์อยู่ในตัว

             ที่ปัญโญทัย เราไม่เห็นว่าการศึกษาเป็นเรื่องของการสอนหนังสือหรือการให้ข้อมูลความรู้แก่เด็ก  สิ่งที่เราทำคือบ่มเพาะความเป็นมนุษย์ในตัวเด็ก  ปลุกความสามารถที่ซ่อนเร้นอยู่ในตัวเขาให้ปรากฏออกมา  เพื่อให้เขาเติบโตขึ้นอย่างมนุษย์ผู้สร้างสรรค์ มีอิสระทางปัญญา รู้จักตนเอง รู้จักโลก พร้อมที่จะเผชิญกับความท้าทายจากชีวิตและโลกอย่างสร้างสรรค์ 

              มรรควิธีของเราคือช่วยให้เด็กเข้าใจในวิวัฒนาการแห่งวิทยาการของโลก  กล่อมเกลาเขาด้วยศิลปะ และสร้างสมดุลด้วยจริยธรรม  ให้การเรียนรู้ผ่านทั้งความคิด ความรู้สึก และการปฏิบัติ  เพื่อพัฒนาไปสู่การคิดที่กระจ่างชัด สร้างสรรค์ มองเห็นความดี ความงาม และความจริงในโลกนี้ 

           ปัญโญทัย คือหนึ่งในเครือข่ายโรงเรียนวอลดอร์ฟนับพันแห่งจาก 60 ประเทศทั่วโลก  ยืนอยู่บนรากฐานประสบการณ์นานกว่า 90 ปีที่ได้รับการพิสูจน์และประจักษ์ในนานาประเทศมาแล้ว เป็นสถานศึกษาซึ่งยึดมั่นในหลักการของรูดอล์ฟ สไตเนอร์  โดยปรับให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมและเยาวชนไทย  มุ่งหมายให้เด็กได้รับการศึกษาอย่างทั่วด้านและสมดุล มุ่งพัฒนาทั้งกาย ใจ และปัญญา  เพื่อให้เด็กเติบใหญ่ขึ้นมาโดยพรั่งพร้อมไปด้วยคุณสมบัติที่ดีที่สุดของความเป็นมนุษย์อยู่ในตัว

              ปัญโญทัยดำเนินงานโดยคณะผู้สอนที่อุทิศตนเพื่อเด็ก  และผ่านการอบรมจากสถาบันมาตรฐานและเครือข่ายทางสากลของวอลดอร์ฟ  เรามีผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรวอลดอร์ฟนานาชาติมาให้คำแนะนำ ปรึกษา และอบรมอยู่ไม่ขาดระยะ เพื่อพัฒนาไปสู่ความมีมาตรฐานระดับสากล  ขณะเดียวกันเราก็ขมักเขม้นค้นคว้าหารากฐานแห่งภูมิปัญญาไทย เพื่อผสานให้ปัญโญทัยเป็นโรงเรียนแบบสากลบนฐานแห่งความเป็นไทย

 

 

20150915 1Z0-804 NS0-101 648-244 1Y0-200 70-410 CLO-001 70-463 JN0-102 M2090-639 070-688 C_TBW45_70 E20-005 70-460 C2180-275 156-215.77 M2020-615 C4090-452 HP0-S42 P2180-031 70-486 70-687 C2140-636 IIA-CIA-Part1 200-120 I40-420 70-347 70-466 070-336 JN0-643 98-366 1Z0-521 98-365 C4040-129 1Z0-053 1Z0-525 220-801 MB2-701 OG0-093 M70-101 C2180-374 070-687 70-346 070-573-Csharp ITIL-F 070-497 C4120-783 C_TSCM62_66 2V0-621 70-532 312-50v8 MB6-700 C_TAW12_731 C4040-250 C2150-198 70-458 MB6-872 74-338 CCD-410 70-417 400-051 C_TADM51_731 C2010-597 642-902 GCIH 70-465 350-050 P2170-036 P2060-001 CQE PRINCE2 Practitioner 70-498 HP0-Y37 C_TFIN52_65 70-467 M70-201 MB5-705 FCBA HC-611-ENU 1Z0-062 1Z0-807 70-488 70-487 070-496 4A0-104 TK0-201 1Z1-061 C_TFIN52_66 LOT-958 70-480 ADM-201 820-421 IIA-CFSA 070-414 C_TBIT44_731 SY0-401 1Z0-883 C_TAW12_70 100-101 CPCM HP2-Z34 700-037 200-120 P2090-032 100-101 1Z0-060 CPSM1 220-702 1Z0-047 P2090-032 070-461 1Z0-061 HP0-J73 2V0-620 070-247 642-832 MB6-871 3I0-012 C4040-251 70-300 70-485 A00-240 070-412 MB2-704 1Z0-034 070-673 640-864 200-120 70-486 70-414 640-554 70-461 70-410 70-462 70-417 70-480 070-480 70-483 070-462 1Z0-548 070-467 C2140-130 1Z0-599 C2140-839 1Z0-862 1Z0-456 PMP 74-343 HP2-T23 98-367 C2020-622 ICBB M70-301 070-243 640-722 M2020-733 70-243 HP0-S41 640-461 70-686 C2090-303 EX300 EADA10 MB2-703 C2020-180 JN0-360 GCIA 70-481 70-412 300-208 MB6-886 E20-390 MB6-869 70-457 98-361 BH0-007 070-411 050-730 VCAD510 1Z0-805 MB3-862 C2020-012 70-533 CTAL-TM_Syll2012 C2020-605 070-331 MB7-700 70-513 070-488 070-460 1Z0-147 1Z0-803 070-457 70-432 VCPC510 70-415 C4040-124 070-487 C2180-278 70-341 70-342 70-410 70-411 70-412 70-413 70-417 70-432 70-486 70-223 350-001 642-501 642-642 642-831 1z0-007 1z0-147 n10-002 310-015 MB6-869 70-457 98-361 BH0-007 070-411 050-730 VCAD510 1Z0-805 MB3-862 C2020-012 70-533 CTAL-TM_Syll2012 C2020-605 070-331 MB7-700 70-513 070-488 070-460 1Z0-147 1Z0-803 70-480 70-432 VCPC510 70-415 C4040-124 70-486 C2180-278 352-001 400-101 70-486 070-489 JK0-019 070-410 70-461 1Y0-201 AWS-SysOps 312-50 500-258 640-553 642-874 700-101 100-101 200-120 700-303 640-916 100-101 70-413 70-341 70-412 70-461 70-486 70-534 HP0-S41 VCP550 98-349 N10-006 70-486 EX200 70-488 M2140-649 MB2-702 70-410 1Z0-474 C_BOSUP_90 P2180-031 70-486 70-687 C2140-636 IIA-CIA-Part1 70-410 I40-420 70-347 70-466 070-336 JN0-643 98-366 1Z0-521 98-365 200-120 1Z0-053 1Z0-525 220-801 HP0-D31 HP0-S41 HP0-Y51 MB2-701 OG0-093 M70-101 C2180-374 ITIL-F E20-385 mb5-705 70-488 2V0-621 70-532 312-50v8 MB6-700 C_TAW12_731 C4040-250 C2150-198 70-458 70-461 74-338 70-486 70-417 70-466 70-687 70-647 70-680 GCIH 70-465 350-050 P2170-036 P2060-001 70-410 70-480 70-498 HP0-Y37