ทุกวันนี้วัยเด็กกำลังสูญหายไปจากชีวิตเด็กมากขึ้นและเร็วขึ้นทุกทีในยุคสมัยที่เทคโนโลยี่และความก้าวหน้าทางวัตถุรุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว  วิถีชีวิตของผู้คนในสังคมยุคใหม่กลับไม่เอื้ออำนวยต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการอย่างเหมาะสมของเด็ก

            ในขณะที่ใครต่อใครรีบเร่งแข่งกันก้าวตามกระแสสังคมโดยไม่ทันคิดอะไรมาก  ยังมีพ่อแม่บางรายที่รู้สึกไม่สบายใจกับการที่ลูกจะต้องคร่ำเคร่งกับชีวิตที่ถูกเคี่ยวกรำตั้งแต่เล็ก  ไม่ได้ตั้งความหวังว่าโตขึ้นลูกจะต้องสอบแข่งขันให้ได้คะแนนสูงๆ เรียนสาขาซึ่งใครๆแย่งกันเข้า และมีอาชีพที่ทำรายได้งาม  ทว่าให้ความสำคัญกับการที่ลูกจะเติบโตขึ้นเป็นคนเต็มคน ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคที่ขวางกั้น และสามารถเผชิญกับความท้าทายของชีวิตได้ด้วยความรับผิดชอบมากกว่า  ในฐานะปัจจัยที่จะช่วยให้ลูกสามารถก้าวไปตามเส้นทางชีวิตของตนเองได้อย่างมีความหมาย

          เพื่อให้ทางเลือกแก่พ่อแม่เหล่านี้  ปัญโญทัยจึงนำระบบการศึกษาแนว วอลดอร์ฟมาใช้สำหรับเด็กในประเทศ ไทย  เพื่อเสนอโอกาสให้เด็กๆ ได้ใช้ชีวิตวัยเด็กอย่างเด็ก  เบ่งบานไปตามขั้นตอนอย่างเป็นธรรมชาติ  พร้อมทั้งพัฒนาไปอย่างรอบด้านและสมดุล  เพื่อให้เขาเติบโตขึ้นโดยมีคุณสมบัติที่ดีที่สุดของความเป็นมนุษย์อยู่ในตัว

             ที่ปัญโญทัย เราไม่เห็นว่าการศึกษาเป็นเรื่องของการสอนหนังสือหรือการให้ข้อมูลความรู้แก่เด็ก  สิ่งที่เราทำคือบ่มเพาะความเป็นมนุษย์ในตัวเด็ก  ปลุกความสามารถที่ซ่อนเร้นอยู่ในตัวเขาให้ปรากฏออกมา  เพื่อให้เขาเติบโตขึ้นอย่างมนุษย์ผู้สร้างสรรค์ มีอิสระทางปัญญา รู้จักตนเอง รู้จักโลก พร้อมที่จะเผชิญกับความท้าทายจากชีวิตและโลกอย่างสร้างสรรค์ 

              มรรควิธีของเราคือช่วยให้เด็กเข้าใจในวิวัฒนาการแห่งวิทยาการของโลก  กล่อมเกลาเขาด้วยศิลปะ และสร้างสมดุลด้วยจริยธรรม  ให้การเรียนรู้ผ่านทั้งความคิด ความรู้สึก และการปฏิบัติ  เพื่อพัฒนาไปสู่การคิดที่กระจ่างชัด สร้างสรรค์ มองเห็นความดี ความงาม และความจริงในโลกนี้ 

           ปัญโญทัย คือหนึ่งในเครือข่ายโรงเรียนวอลดอร์ฟนับพันแห่งจาก 60 ประเทศทั่วโลก  ยืนอยู่บนรากฐานประสบการณ์นานกว่า 90 ปีที่ได้รับการพิสูจน์และประจักษ์ในนานาประเทศมาแล้ว เป็นสถานศึกษาซึ่งยึดมั่นในหลักการของรูดอล์ฟ สไตเนอร์  โดยปรับให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมและเยาวชนไทย  มุ่งหมายให้เด็กได้รับการศึกษาอย่างทั่วด้านและสมดุล มุ่งพัฒนาทั้งกาย ใจ และปัญญา  เพื่อให้เด็กเติบใหญ่ขึ้นมาโดยพรั่งพร้อมไปด้วยคุณสมบัติที่ดีที่สุดของความเป็นมนุษย์อยู่ในตัว

              ปัญโญทัยดำเนินงานโดยคณะผู้สอนที่อุทิศตนเพื่อเด็ก  และผ่านการอบรมจากสถาบันมาตรฐานและเครือข่ายทางสากลของวอลดอร์ฟ  เรามีผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรวอลดอร์ฟนานาชาติมาให้คำแนะนำ ปรึกษา และอบรมอยู่ไม่ขาดระยะ เพื่อพัฒนาไปสู่ความมีมาตรฐานระดับสากล  ขณะเดียวกันเราก็ขมักเขม้นค้นคว้าหารากฐานแห่งภูมิปัญญาไทย เพื่อผสานให้ปัญโญทัยเป็นโรงเรียนแบบสากลบนฐานแห่งความเป็นไทย

 

 

swiss replica watches replica watches cheap rolex replica rolex replica sale swiss replica watches rolex replica watches for men rolex replica watches for sale replica watches for men replica watches rolex replica sale replica watches replica watches for men rolex replica watches rolex replica rolex replica replica watches rolex replica replica watches cheap football shirts cheap football shirts cheap football kits cheap football shirts football shirts england football shirts 70-410 200-120 70-461