ugg italia duvetica piumini peuterey outlet moncler outlet woolrich outlet piumini duvetica duvetica uk peuterey uk parajumpers uk moncler outlet moncler hombre botas ugg canada goose outlet ugg baratas canada goose zug canada goose suisse ugg pas cher in nederland hvor kjøpe generisk cialis på nett i Norge

 

 

         ปัญโญทัยรับเด็กเข้าเรียนในวัยที่เด็กพร้อมสำหรับการออกจากบ้านมาอยู่ที่อื่นกับคนอื่นทั้งวัน คือตั้งแต่อายุ 3 ขวบครึ่งขึ้นไป  ในอนุบาลเด็กวัยย่าง 4-6 ขวบจะอยู่ด้วยกันโดยไม่แยกชั้นตามระดับอายุ การแยกชั้นตามวัยจะเริ่มตั้งแต่ระดับประถม

         โดยที่ประถมและมัธยมมีชั้นละห้องเดียว แต่ละชั้นจึงรับนักเรียนได้จำนวนจำกัดในระดับที่ครูสามารถดูแลรับผิดชอบได้อย่างทั่วถึงเท่านั้น  ชั้นเรียนส่วนใหญ่มีนักเรียนเต็มแล้ว ไม่มีที่ว่างอยู่อีก จึงไม่สามารถรับนักเรียนเพิ่มได้  เว้นแต่กรณีที่โรงเรียนประเมินดูแล้วเห็นว่าอาจจะสามารถรับนักเรียนเพิ่มเติมในชั้นใด ๆ ได้บ้าง

          สำหรับผู้ที่สนใจ กระบวนการสมัครเรียนมีขั้นตอนดังนี้

        1.    ศึกษาหาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการศึกษาแนววอลดอร์ฟ  ซึ่งอาจหาได้จากหนังสือ การบรรยาย อบรม และทาง internet (ควรเป็นแหล่งที่เชื่อถือได้) เพื่อทำความเข้าใจเบื้องต้นว่าสอดคล้องกับความต้องการหรือไม่่

        2.    หากสนใจให้ลูกเข้าเรียนที่นี่ สามารถโทรติดต่อนัดหมายเพื่อมาพบปะพูดคุยทำความเข้าใจในกระบวนการเรียนการสอน ปรัชญา และแนวทางของโรงเรียน ตลอดจนการปฏิบัติตัว การทำงานร่วมกันระหว่างบ้านและโรงเรียน ซึ่งจะคุยเป็นกลุ่มคราวละหลาย ๆ รายพร้อมกัน

        3.     หลังจากผ่านการพูดคุยรายละเอียดแล้ว ควรกลับไปปรึกษาหารือใคร่ครวญกันในครอบครัวสักระยะหนึ่ง  หากตกลงใจว่าต้องการให้ลูกเข้าเรียนที่ปัญโญทัย จึงโทรติดต่อนัดหมายเพื่อมาสมัครเข้าเรียน

         4.    โรงเรียนสามารถรับสมัครได้ในกรณีที่มีที่ว่างสำหรับเด็กวัยดังกล่าวเท่านั้น

         5.    เมื่อใกล้ถึงเวลารับเข้าเรียนซึ่งปกติคือปลายปีการศึกษา ประมาณเดือนมกราคมหรือกุมภาพันธ์ (เว้นแต่กรณีมีที่ว่างระหว่างปีการศึกษา)   ทางโรงเรียนจะติดต่อให้ผู้ปกครองนำเด็กที่สมัครไว้แล้วมา  เพื่อพิจารณาดูว่าจะสามารถรับเข้าเรียนได้หรือไม่

             โรงเรียนอาจไม่สามารถรับเด็กทุกรายที่สมัครไว้ได้

        6.   หากพิจารณาแล้ว ทางโรงเรียนเห็นว่าสามารถรับเด็กเข้าเรียนได้ จึงจะแจ้งให้ผู้ปกครองมามอบตัวเด็กต่อไป

         

          ขณะนี้ปิดรับสมัครเด็กที่จะเข้าเรียนในปีการศึกษา 2561 แล้ว และจะเปิดรับสมัครเข้าเรียนปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่ มิย. 61